دل نوشته های یک بچه هیئتی....

نوشته ها ی منو نقد کنید تا بهتر بنویسم....

دل نوشته های یک بچه هیئتی....

نوشته ها ی منو نقد کنید تا بهتر بنویسم....

دل نوشته های یک بچه هیئتی....

به امید ظهور. . .

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

تصرف فرصت ها را از دست ندهیم.

فرصت ها آبانس هایی هستند که خداوند برای بندگانش قرار می دهد.

فرصت ممکن است در غبال یک تراکت سراغ شما بیاید ، همانطور که سراغ خیلی ها می رود ، ولی با یک متشکرم آن را رد می کنند.برخی هم آن را میگیرند و نخوانده پاره می کنند و افرادی هم هستند که آن را می گیرند ، می خوانند و استفاده میکنند و فرصت را غنیمت می شمارند.

و هستند افرادی که با یک تراکت از آلودگی های زمانه بیرون کشیده و رضایی می شوند....

تراکت ها را از دست ندهید. . .

 

اَلفُرصَتُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب

فرصت ها مانند ابر هایی درگذرند.